Általános szerződési feltételek

Rendelési feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a szerződés minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti azt. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus (online) formában kerül megkötésre és elfogadásra a webáruház üzemeltetője és a webáruház látogatója/vásárlója között, mely a későbbiekben nem kereshető vissza. A megkötött szerződés magatartási kódexre nem utal. A webáruházban történő megrendelés rögzítéséhez szükséges adatok megadása önkéntesen történik.

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Üzemeltetői tárhelyszolgáltatói – eladói adatok

 • Vállalkozó: Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó (alanyi adómentes kisadózó)

 • Cím, székhely: 4220 Hajdúböszörmény Stromfeld Aurél 54

 • Adószám: 66852681-1-29

 • Nyilvántartási szám: 39986285

 • Kibocsátó cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság

 • Szerződés nyelve: magyar

 • Webáruház domainje: mokota.hu

 • Elektronikus elérhetőség: info@mokota.hu

 • Telefonos elérhetőség, panaszkezelés: 06/30-360-2654

 • Szállítási partner, partnerek megnevezése: Magyar Posta Zrt.

 • Személyes átvételi lehetőség: előzetes telefonos egyeztetés alapján 06/30-360-2654

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Babzsákfotelek, puffok, ülőpárnák.

A szerzői jogokról

A webáruház oldalain megjelenő szöveges és képi, hangi illetve videótartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak, ezeket felhasználni csak Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó engedélyével lehet. A megvásárolt könyvek szerzői jogvédelem alatt állnak. A mokota.hu oldalon lévő tartalmak engedély nélküli felhasználása vagy annak tűrése büntetést vonhat maga után.

A szerzői jogok gyakorlója: Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó.

Megjelenített árakra vonatkozó tudnivalók

A honlapon szereplő árak Bruttó árak, tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót és az összes ide vonatkozó adónemet

Rendelési információk

A megjelenített termék megrendelhető on-line kosárrendszerünk segítségével.

A webáruház böngészése és a vásárlás regisztráció nélkül lehetséges.

Megrendelését e-mail-ben és telefonon is fogadjuk.

A termék kézbesítése jelenleg csak magyarországi címre történő kézbesítéssel, házhoz szállítással valósul meg.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 8.00-18.00 óráig történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, de amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy e-mailben visszaigazolja a beérkezett megrendeléseket. Általános teljesítési határidő: banki (előre történő) átutalásos fizetési módnál a vételár kiegyenlítését követően 10-14 munkanapon belül, utánvétes fizetés esetén 10-14 munkanapon belül. Amennyiben a megrendelés elküldését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló levél nem érkezik részünkről, akkor megrendelésének rögzítése nem volt sikeres (a szerződés nem köttetett meg). Ilyen esetekben kérjük, keressen fel minket ügyfélszolgálati elérhetőségeinken.

Rendelés menete

 1. Tegye a kiválasztott termék(ek)et a kosárba.

 2. Ellenőrizze a kosár tartalmát, majd Kattintson a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra.

 3. Adja meg a számlázási és szállítási adatokat. Amennyiben a számlázási és szállítási adatok eltérőek, aktiválja a bejelölést a “Szállítás másik címre?” jelölőnégyzetnél és adja meg a kívánt, a számlázási címtől eltérő szállítási adatokat.

 4. A megjegyzés rovatba tüntesse fel a kiválasztott szövetek neveit.

 5. Válassza ki a megrendelt termék átvételének (személyes átvétel, posta) és fizetés(utánvét, előre utalás) módját.

 6. Az adatok megadását követően kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

 7. A megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap a rendelésről.

 8. A beérkezett megrendelését telefonon vagy e-mailben visszaigazoljuk, a részleteket leegyeztetjük.

*A megrendelés elküldése regisztráció nélkül lehetséges! Ha a megrendelés elküldését követően észleli, hogy hibásan adta meg valamely adatát, a telefonos visszaigazolás alkalmával korrigálhatja, vagy jelezheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén.

A megrendelt termék árának kifizetési módjai

A megrendelt terméket banki átutalással vagy utánvéttel, az Ön által megadott címen, készpénzben is ki lehet fizetni.

Banki előreutalással a megrendelést visszaigazoló levélben szereplő adatok alapján kérjük kifizetni a visszaigazolásban lévő végösszeget. Kérjük, ügyeljen a közlemény rovat kitöltésére.

A megrendelt terméket utánvéttel történő szállítás esetén a csomag átvételekor a futárnak vagy a Magyar Posta alkalmazottjának kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük, átvételkor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni a csomagot, és a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.

A megrendelt termék, illetve a házhoz szállítás díjának kifizetési módja

Személyes átvétel: Ingyenes

A házhoz szállítás díja: bruttó 3000 Ft.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Webáruházunk megrendeléseit többnyire a Magyar Posta szállítja ki. Amennyiben nem tartózkodik otthon, a posta alkalmazottja értesítést hagy a küldemény érkezéséről. Ebben az esetben a csomagot az értesítőn megadott postahivatalban veheti át.

A csomag minden esetben tartalmazza a megrendelő nevére kiállított számlát és a védőcsomagolásban lezárt terméket.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítéskor is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok, az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A megrendelt termék zárt dobozban, illetve lezártcsomagolásban fog megérkezni. Amennyiben a termék hibás, kérjük, juttassa vissza nekünk címünkre: Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó, 4220 Hajdúböszörmény, Stromfeld Aurél 54. Hibás termék esetén térítésmentesen új terméket küldünk Önnek, de ennek előfeltétele, hogy a hibás terméket visszajuttassa számunkra.

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó, 4220 Hajdúböszörmény, Stromfeld Aurél 54., illetve info@mokota.hu.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási/felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.

 • Hang, illetve kép vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

Adatkezelés

A webáruház használata, megrendelés vagy regisztráció során a Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó alvállalkozója (futárszolgálat, Magyar Posta a megrendelés kézbesítéséhez). Az adatok megadása önkéntes, azok megadása és rögzítése/feldolgozása a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve beazonosíthatóak legyenek. Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó a megadott adatokat a 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.

A megrendelés elküldéséhez/rögzítéséhez szükséges adatok

 • név

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • irányítószám

 • település

 • utca, házszám

 • emelet, ajtó

Eltérő számlázási és szállítási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak a számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Regisztrációkor megadandó adatok (a megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció, anélkül is rögzíthető a megrendelés)

A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével a későbbiekben visszakeresheti a már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 • e-mail cím

 • használni kívánt jelszó

 • név

 • telefonszám

 • irányítószám

 • település

 • utca, házszám

 • emelet, ajtó

Eltérő számlázási és szállítási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:

 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)

 • kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)

 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból .(IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet-azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet-azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által történő törléséig kerülnek tárolásra.

A megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését vagy módosítását bármikor kérheti írásban a info@mokota.hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.), 2001. évi CVIII. (Eker) törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, 7/2001 (III.29.) GM rendelet, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 1992. évi LXIII. törvény, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Jogorvoslattal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 41
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

Egyéb információk

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó eleget tesz a 1997. évi CLV. törvény 14 §-ban előírt árfeltüntetési kötelezettségének miszerint “A fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a külön jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.”. Így a termékek bruttó árán felül az egységárak is megjelenítésre kerülnek. Hibás teljesítés esetén Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó mindent megtesz a mielőbbi helyesbítés érdekében, melyből adódóan a megrendelőt/vásárlót plusz költségek nem terhelik.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja Szabó Antal Zsolt egyéni vállalkozó Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

A mokota.hu weboldalt a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4/A. X. em. 241., support@tarhely.eu ) tárolja és üzemelteti a szerverein.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumunk nyomtatóbarát változatának letöltéséhez és megtekintéséhez kattintson az alábbi linkre: